Mikrouzņēmums


Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt kā fiziskās, tā juridiskās personas.

Galvenie kritēriji mikrouzņēmumam:
 • dalībnieki fiziskās personas;
 • apgrozījums (mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi) kalendāra gadā nepārsniedz 100 000EUR;
 • darbinieku skaits ne lielāks par pieciem, maksimālā darba alga 720EUR/mēn;
 • 2017. gadā stājas spēkā "aizliegto nozaru saraksts" (MK noteikumi Nr. 540 no 22.09.2015).
Mikrouzņēmuma nodoklis (MUN) ietver:
Mikrouzņēmuma nodokļa likme 2016.gadā ir 9%:
 • MUN maksātājs, kas līdz 30.04.2015 ieguvis MUN maksātāja statusu ir tiesīgs saglabāt MUN maksātāja statusu līdz 31.12.2018, neatkarīgi no tā, kādā nozarē tiek veikta saimnieciskā darbība (MK noteikumi Nr. 540 no 22.09.2015).
Mikrouzņēmuma nodokļa likme 2017.gadā:
 • apgrozījums līdz 7000EUR –5%;
 • apgrozījums no 7000,01EUR līdz 100 000EUR:
  pirmo, otro un trešo taksācijas gadu –5%;
  sākot ar ceturto taksācijas gadu –8%.
Adviser finanses SIA:
 • palīdz novērtēt, aprēķināt kādā veidā Jūsu uzņēmums var piemērot mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja priekšrocības;
 • reģistrē jaunu un pārreģistrē esošo uzņēmumu ka mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju;
 • sniedz nodokļu konsultācijas, grāmatvedības un juridiskos pakalpojumus.