Mikrouzņēmums


Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt kā fiziskās, tā juridiskās personas.

Galvenie kritēriji mikrouzņēmumam:
  • dalībnieki fiziskās personas;
  • apgrozījums (mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi) kalendāra gadā nepārsniedz 100 000EUR;
  • darbinieku skaits ne lielāks par pieciem, maksimālā darba alga 720EUR/mēn;
  • mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja taksācijas periods ir kalendāra gads.
Mikrouzņēmuma nodoklis (MUN) ietver:
Mikrouzņēmuma nodokļa likme no 01.01.2017.:
  • apgrozījumam līdz 7 000 EUR – 12%;
  • apgrozijumam no 7 000.01 EUR līdz 100 000 EUR – 15% likme.
Adviser finanses SIA:
  • palīdz novērtēt, aprēķināt kādā veidā Jūsu uzņēmums var piemērot mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja priekšrocības;
  • reģistrē jaunu un pārreģistrē esošo uzņēmumu ka mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju;
  • sniedz nodokļu konsultācijas, grāmatvedības un juridiskos pakalpojumus.